Missie en visie

In deze moderne en steeds sneller evoluerende maatschappij zijn mensen en organisaties genoodzaakt om zich voortdurend aan te passen, zij het in hun job en carrière of in hun management, strategie en organisatie.

Meer dan ooit zijn continue verandering en aanpassing dé sleutels om bij te blijven en om de toekomst van (over)morgen aan te kunnen. 

Het maakt geen verschil of u als individu solliciteert en gaat voor een job, stage of loopbaan bij de Europese Unie (EU) en succesvol wilt deelnemen aan en slagen voor de selectietesten van EPSO of eerder streeft naar een efficiënter management en strategie voor uw business, onderneming, bedrijf of organisatie.

Ofschoon we geloven in een grenzeloos aanpassingsvermogen van mensen en organisaties, zien we vaak dat mensen en organisaties niet alle mogelijkheden van hun aanpassingsvermogen uitputten.

We zijn ervan overtuigd dat het deels onbenutte aanpassingsvermogen bij uitstek van binnenuit en met eigen krachten gestimuleerd kan worden. Daarvoor zijn we er voor u en gaan we samen met u tot het uiterste!

Het is vanuit dit geloof en die wetenschap dat we onze missie en visie hebben vastgelegd.

Onze missie


We staan voor het overtuigen van mensen en organisaties van de positieve impact van aanpassing en verandering op de eigen professionele carrière en de levensloop van een organisatie.

Onze visie


We gaan voor het helpen van mensen aan een job of stage bij de Europese Unie (EU) en het laten uitmunten van organisaties in de verdere groei en ontwikkeling van hun management en strategie.

Onze strategie


We hebben onze missie en visie vertaald in een concrete strategie, die uit drie pijlers bestaat:

CALIPA Career

CALIPA Academy

CALIPA Consultancy

Onze focus op kwaliteit, professionalisme, pragmatiek en klantgerichtheid tilt mensen en organisaties naar het hoogste niveau.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x